వార్షిక పార్టీ 2017

24 వ డిసెంబర్, 2017 న, JETWAY సంస్థ కంటే ఎక్కువ 200 సిబ్బందిచే లో యాంగ్జు నాలుగు పాయింట్లు హోటల్ వార్షిక పార్టీ హాజరయ్యారు. పాయింట్ "గుడ్ ధర, మంచి నాణ్యత, ఉత్తమ సర్వీస్" కు కీపింగ్. మేము విజయం 2017 లో జరుపుకుంది మరియు భవిష్యత్తు ఎదురుచూస్తున్నాము. మేము మా ఖాతాదారులకు మంచి, మంచి ఉత్పత్తులను అలానే భవిష్యత్తులో అద్భుతమైన సేవ ఇవ్వాలి.              

4

4 (2)

4 (3)

4 (4)


Post time: Dec-28-2017

WhatsApp Online Chat !