අපගේ නව ශාඛාව පිහිටුවා බීජිං නුවර

8 අගෝස්තු 2017 දින, JETWAY සමාගමේ නව ශාඛාවක් අපිව බලන්න ගනුදෙනුකරුවන් බොහෝ ආකර්ෂනය බීජිං නගරය දී ස්ථාපිත කරන ලදී. ශාඛා ලිපිනය: D-35, හෝටල් උපකරණ සංකීර්ණය, රතු දැව පළමු ගොඩනැගිල්ල, Chaoyang දිස්ත්රික්, බීජිං. Yangzhou Jetway සංචාරක ව්යාපාරය නිෂ්පාදන සමාගම, සීමාසහිත. (හුයික්සින්) 

බෙයිජිං අපගේ නව ශාඛාව දර්ශන දුරකථනයෙන් වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

122


Post time: Aug-10-2016

WhatsApp Online Chat !